(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Матеріалознавство та матеріали у харчовій промисловості: підручник для студентів ВНЗ/ В.А.Косенко, Н.Ф.Кущевська, С.В. Кадомський та інші.- К.: Університет «Україна», 2017. - 298 с.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 02.04.2018

Токсикологія продуктів харчування : Підручник /С.А. Воронов, Ю.Б. Стецишин, Ю.В. Панченко, А.М. Когут; за ред. С.А. Воронова.- Львів: Львівська політехніка, 2014. – 556 с.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 12.02.2018

Методи контролю якості харчової продукції: навч. посіб. для студ. ВНЗ/О.І.Черевко,  Л.М. Крайнюк, Л.О. Касілова  та ін.; за заг. ред. Л.М. Крайнюк; Харк. держ. ун-т харчування та торгівлі. – Суми: Університетська книга, 2017. – 512 с.  ...

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 11.12.2017

Іноваційні технології дієтичних та оздоровчих хлібобулочних виробів: моногр. / В.І. Дробот, А.М. Грищенко., О.Д. Тесля, Т.А. Сильчук Т.А., Н.О. Місечко; за ред. В.І. Дробот.- К.: Кондор, 2016.- 242 с., табл.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 09.10.2017

Лозова Т.М. Наукове обгрунтування поліпшення споживних властивостей борошняних кондитерських виробів з використанням природної нетрадиційної сировини: монографія/ Т.М.Лозова, І.В. Сирохман; Львівський  торг.- екон. ун-т. - Львів, 2017. - 328 с.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 11.09.2017

Добрынин И.А. Естественные органические красящие вещества: Методы их исследования и определения их в пищевых продуктах и напитках. – Ленинград: Науч. химико-техн. изд-во, 1929. - 308 с.: табл.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 04.09.2017

Пищевые эмульгаторы и их применение: пер. с англ. В.Д. Широкова/ под ред. Дж. Хазенхюттля,  Р. Гартела. - СПб.: Профессия, 2008. - 287 с.: рис., табл.. - (Научные основы и технологии). - Тит. л. парал. англ. - Библиогр. в конце глав. -Предм. указ.: с. 204-205....

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 10.07.2017

Кунце В., Мит Г. Технология солода и пива: пер. нем. – СПб: Профессия, 2001. –

912 с.: ил.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 05.06.2017

Ієвлева, В.  Пам'ятки індустріального розвитку Києва: моногр./ В. Ієвлева; М-во культури і туризму України, Держ служба з питань нац. культ. спадщини, НДІ пам'яткоохоронних дослідж.- К.: ВД "Прес-КІТ", 2008. - 248 с.: іл. - Бібліогр.: с.236-241

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 29.05.2017

Дитяче харчування: перспективи розвитку та інноваційні технології. Друга спеціалізована науково-практична конференція в рамках XVII Міжнародного Форуму товарів і послуг для дітей «Baby Expo», 9 вересня 2014 р., м. Київ: збірник праць.–К., 2014. – 124 с.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 29.05.2017