(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Презентація нової літератури на тему: «Теоретичні основи харчових виробництв»

Швидкий розвиток інноваційних технологій в XXI столітті стає основним джерелом економічного зростання країн світу. Харчова і переробна промисловість України нарощує темпи вивчення та запровадження інноваційних тенденцій зі створення нових видів якісних та безпечних продуктів, сучасного устаткування та обладнання, а також забезпечення  галузі висококваліфікованими спеціалістами.

Цим питанням присвячена презентація нових книг з фонду бібліотеки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зубар Н.М. Теоретичні основи харчових виробництв: підручник/Н.М. Зубар. – К.: Кондор, 2020. – 302 с.

 

Підручник складений на основі лекційних та лабораторних занять з дисципліни «Теоретичні основи харчових виробництв». У вступі до видання автор зазначає, що матеріал підручника дозволить поглибити знання з теоретичних основ харчових технологій, сформувати власне бачення на моделювання технологічних процесів в харчовій галузі. Висвітлені основні тенденції розвитку світових харчових технологій, насамперед, це перехід від циклічних технологій до безперервних, як найбільш ефективних та економічних, впровадження замкнутих (безвідходних) технологічних циклів виробництва як найбільш екологічно нейтральних, а також підвищення наукоємності технологій як пріоритетних.

Підручник складається з трьох частин: основні закономірності харчових технологій; харчові речовини та їх зміни під час технологічної обробки; лабораторний практикум.

В першій частині матеріал згруповано за розділами: технологічні закономірності харчових технологій; функціонально-технологічні властивості харчових продуктів; термічні процеси харчових виробництв; біохімічні та мікробіологічні основи харчових технологій.

Друга частина викладає матеріал за розділами: харчові речовини та їх зміни під час технологічної обробки; ліпіди та їх зміни в технологічному процесі; вуглеводи та їх зміни в технологічному процесі. Розділ  «Технологічне забезпечення якості харчових продуктів» надає актуальну інформацію про вітаміни, мінеральні речовини в технологічному процесі  харчових виробництв, а також про колір, смак та запах харчових продуктів.

До лабораторного практикуму підібрано вісім лабораторних робіт.

В кінці підручника подані навчально-контролюючі тести, ситуаційні задачі, понятійно-термінологічний словник , список рекомендованої літератури.

 

Поперечний А.М. Моделювання процесів та обладнання харчових виробництв: підручник /А.М Поперечний, В.О.Потапов, В.Г. Корнійчук. – К.: Центр учбової літератури, 2020. -312 с. 

 

Учбове видання підготовлене науковцями Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського та Харківського державного університету харчування та торгівлі.

В підручнику наводяться як загальновідомі теоретичні основи моделювання, так і  моделі  основних процесів та обладнання харчових виробництв, запропонованих авторами.

Автори зазначають, що моделювання – це потужний засіб безпосереднього зв’язку теорії та експерименту, інструмент для перевірки практики створюваних теорій та засіб прискорення випробувань надійності сконструйованої апаратури. Особлива увага приділена  існуючим методам моделювання, їх класифікації та області застосування. Показані переваги та недоліки кожного з методів моделювання.

Підручник складається з двох частин: теоретичні основи моделювання та оптимізації основних процесів і обладнання харчових виробництв; математичні моделі основних процесів та обладнання харчових виробництв.

Загальне значення викладених у навчальному виданні методів моделювання процесів та обладнання харчових виробництв надзвичайно важливе в плані розвитку дослідження складних систем. Запропоновано десять правил для здійснення моделювання нових процесів та обладнання харчових виробництв.

Підручник рекомендований студентам вузів відповідної спеціальності. Буде корисним науковим співробітникам, інженерно-технічним працівникам харчової і суміжних галузей промисловості, які займаються питаннями розробки технологічного обладнання.

 

 

Добавил: CNTB, 14.05.2021, в категорию Презентація книги
Просмотров: 41 | Загрузок нет | Рейтинг: 2.3