(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Запрошуємо на презентацію книг з тематичної рубрики «З минулого – в майбутнє», це дві книги з цукрового виробництва різних часів видання

Ювілей  книги – 125 років

Тихомиров Н.И. Анализы сахаристых веществ. Практическое руководство к химическому исследованию материалов и продуктов свекло-сахарного производства.-Санкт-Петербург; Киев:Изд-во книгопродавца Н.Я. Оглоблина, 1893.- 472 с.: рис.

Праця Тихомирова в свій час стала практичним посібником по проведенню хімічного дослідження матеріалів  та продуктів бурякоцукрового виробництва.

За словами автора, цукрове виробництво потребує ретельного контролю на всіх технологічних етапах. Найбільш відповідальна ланка – хімічний аналіз, оцінка цукристості матеріалів та продуктів цукроваріння.

Мета укладення посібника, як зазначає автор, «...дать по возможности полное практическое руководство к анализам сахарного производства, поместить лучшие и новейшие методы, давшие удовлетворительные результаты на практике. Кроме этого, при изложении различных анализов, не забывалось главное назначение этого руководства для лиц, не имеющих специальной подготовки по химии, какими является большинство служащих-исполнителей, на наших сахарных заводах».

Праця складається з 7 частин: властивості різних цукрів; цукрометрія, дослідження цукру-сирцю та інших продуктів цукроваріння; дослідження цукрового буряка; дослідження інших цукровмісних речовин; спеціальні аналізи та аналізи допоміжних матеріалів; складання хімічних звітів лабораторій для контролю бурякоцукрового виробництва.

Текст супроводжується 103 малюнками, великою кількістю таблиць, формул, вказівок. Наприклад, автор в останній частині книги подає перелік необхідних технічних даних для складання хімічного звіту:

«количество переработанной свекловицы в пудах, содержание в ней сока; средняя поляризация сока; содержание чистого сахара;

количество полученного утфеля, поляризация его;

количество вбросов, их наименование и поляризация их;

количество белого сахара первой кристаллизации;

определение потерь по отделениям, следовательно, количество различных отбросов и их поляризация.

Имея все указанные цифры, составление контрольного отчета не представляет никакого затруднения».

З нових надходжень

Кулинченко В.Р. Промышленная кристаллизация сахаристых веществ: монография/ В.Р.Кулинченко, В.Г. Мирончук, НУХТ.- К.:НУХТ, 2012.- 426 с.: рис., табл.

Сучасна книга підготовлена викладачами Національного університету харчових технологій, велика наукова праця, монографія. При складанні авторами ставилася задача представити читачу найбільш важливі сторони теорії та практики кристалізації цукристих речовин; опрацьована велика кількість вітчизняної та іноземної літератури, періодичні видання, авторські свідоцтва до винаходів.  . Книга містить матеріали, які суттєво відрізняються від раніше опублікованих робіт тим, що в ній розкрити питання технології промислової кристалізації цукровмісних розчинів при переробці бурякової та тростинної сировини цукровими заводами. Висвітлюються деякі  теоретичні основи процесу кристалізації та питання, пов’язані з інтенсифікацією та оптимізацією процесів уварювання утфелів та їх кристалізації шляхом охолодження. Особлива увага приділена новим, розробленим останнім часом, технологіям інтенсифікації тепло-масообміну при кристалізації цукрози, що знаходить все більше впровадження в промисловості. 

Монографія призначена для інженерів цукрових заводів, викладачів вузів, працівників науково-дослідних установ, аспірантів, студентів харчових спеціальностей.   

 

Добавил: CNTB, 14.12.2018, в категорию Презентація книги
| Теги: Анализы сахаристых веществ
Просмотров: 167 | Загрузок нет | Рейтинг: 4.0