(044) 279 85 78
cntbhp@gmail.com

Гоцын Р.Л. Проблемы и перспективы украинской энергетики / Р.Л. Гоцын. – Кривой Рог: Дионис (ФЛ-П Чернявский Д.А.), 2013. – с. 176.

 

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 16.05.2017

Товарознавство харчових продуктів. Розд. "Риба та рибні товари": індивід. навч.-дослід. завдання для студ. / Укоопспілка, Львівська комерційна академія. - Львів: Вид-во Львівської комерц. академії, 2015. - 60 с.: іл

 

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 24.04.2017

Сирохман, І.В. Товарознавство цукру, меду, кондитерських виробів: підручник/ І.В. Сирохман, Т.М. Лозова; М-во освіти і науки України, Львівська комерційна академія. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - Київ: Центр учбової літератури, 2008. - 612 с.: рис., табл. - Бібліогр.: с.592-593

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 12.04.2017

Скалецька, Л.Ф. Товарознавство продукції рослинництва: Навч. посіб. для вузів/ Л.Ф. Скалецька, Г.І. Подпрятов, В.І.Войцехівський; Мінагропром України, Нац. аграр. ун-т. - К.: Арістей, 2005. - 495 с.: табл.. - Бібліогр.: с. 478-479 . - Предм. покажч. с. 480-493

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 12.04.2017

Вода в харчових продуктах і для харчових продуктів: Всеукраїнська науково-практична конференція, 16-17 травня 2013 р., м. Харків:тези доповідей- Харків:ХДУХТ, 2013.- 129 с.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 21.03.2017

Хлопин Г. В. Методы исследования пищевых продуктов и напитков. Вып. 1. Молоко. Кумыс, Кефир. Сыры. Масло: Практическое руководство для врачей, слушательниц медицинских курсов и студентов.

 С.-Петербург: Издание К.Л. Риккера, 1913. – 163 с., рис.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 20.02.2017

Ли Э. Спиртные напитки. Особенности брожения и производства: пер. с англ. / Э. Ли, Дж. Пигготт; под ред. А. Панасюка.- СПб.: Профессия, 2006. – 534 с.: цв. ил., рис.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 30.01.2017

Презентуємо книгу польського  автора, інженера, співробітника Інституту цукрової промисловості Польщі Анджея Бариги «Внедрение систем качества в пищевую промышленность». ...

.   

 

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 19.12.2016

      

Фальсифікація. Це явище супроводжує нас у всьому і щодня. Підробка та фальсифікація харчових продуктів існує практично у всіх країнах з давніх часів. Особливо гострою ця проблема стає в 18-19 ст. В багатьох країнах приймається законодавство про кримінальну відповідальність в цій галузі: Франція (1851 р.), Італія (1890 р.), Бельгія (1891 р.), згодом Англія, Австрія, Швейцарія. В царській Росії відповідний закон запроваджено ще за часів Петра I.

А цікаво, до яких хитрощів вдавалися виробники продуктів, наприклад, 100 років тому назад?

 

 

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 23.10.2016

Бібліотека презентує надзвичайно цікаву книгу “Український науково-дослідний інститут цукрової промисловості”, яку отримала в дар  від Національної асоціації цукровиків України “Укрцукор”. Видання присвячене 90-річчю з дня заснування інституту.

Категорія: Презентація книги | Додав: CNTB, 23.10.2016